ZAPATERA PLEGABLE MARRON - 6 ESTANTES.
1.132,01 1.132,01 1132.01 UYU
ZAPATERA FLEXIBLE.
713,46 713,46 713.46 UYU
ZAPATERA CON 6 DIVISIONES PARA ARMARIO.
681,75 681,75 681.75 UYU
ZAPATERA CON 20 DIVISIONES PARA PUERTA
886,27 886,27 886.27 UYU
VASO SUNDAE TRANSP. (1/50)
309,34 309,34 309.34000000000003 UYU
VASO PL 3oz 1/80
166,71 166,71 166.71 UYU
VASO MEDIDOR 500ml
98,30 98,30 98.3 UYU
VASO CON ASA 450 ml
79,01 79,01 79.01 UYU
VASO COCTELERO 700ML
275,77 275,77 275.77 UYU
VASO CLUB CUPS 473cc-16oz (15/50)
4.978,66 4.978,66 4978.66 UYU
VASO CLUB CUPS 473cc-16oz (15/40)
3.943,10 3.943,10 3943.1 UYU
VASO CLUB CUPS 473cc-16oz (1/50)
331,93 331,93 331.93 UYU
VASO CLUB CUPS 473cc-16oz (1/40)
262,86 262,86 262.86 UYU
VASO CLUB CUPS 355cc-12oz (15/60)
4.430,41 4.430,41 4430.41 UYU
VASO CLUB CUPS 355cc-12oz (15/50)
3.655,56 3.655,56 3655.56 UYU
VASO CLUB CUPS 355cc-12oz (1/60)
295,36 295,36 295.36 UYU
VASO CLUB CUPS 355cc-12oz (1/50)
243,68 243,68 243.68 UYU
VASO CLUB CUPS 296cc-10oz (1/50)
193,38 193,38 193.38 UYU
VASO CLUB CUPS 207cc-7oz (20/50)
2.665,70 2.665,70 2665.7000000000003 UYU
VASO CLUB CUPS 207cc-7oz (15/80)
3.231,69 3.231,69 3231.69 UYU