VASO 80ml TRANSPARENTE PS (1/100)
65,37 65,37 65.37 UYU
VASO 80ml BLANCO PS (1/100)
65,37 65,37 65.37 UYU
VASO 550ml CRISTAL PP (1/50)
178,12 178,12 178.12 UYU
VASO 550ml BLANCO PP (1/50)
239,01 239,01 239.01 UYU
VASO 50ml TRANSPARENTE PS (1/100)
34,94 34,94 34.94 UYU
VASO 500ml TRANSPARENTE PS (1/50)
194,15 194,15 194.15 UYU
VASO 500ml BLANCO PS (1/50)
177,96 177,96 177.96 UYU
VASO 330ml CRISTAL PP (1/50)
92,50 92,50 92.5 UYU
VASO 330ml BLANCO PP (1/50)
92,50 92,50 92.5 UYU
VASO 300ml TRANSPARENTE PS (1/100)
151,69 151,69 151.69 UYU
VASO 300ml BLANCO PS (1/100)
151,89 151,89 151.89000000000001 UYU
VASO 300ml BLANCO PP (1/100)
137,51 137,51 137.51 UYU
VASO 200ml ROSA PS (1/50)
51,97 51,97 51.97 UYU
VASO 200ml AZUL PS (40/50)
51,97 51,97 51.97 UYU
VASO 180ml TRANSPARENTE PS (1/100)
75,91 75,91 75.91 UYU
VASO 180ml TRANSPARENTE PP (1/100)
82,74 82,74 82.74 UYU
VASO 180ml BLANCO PS (1/100)
75,91 75,91 75.91 UYU
VASO 180ml BLANCO PP (1/100)
82,74 82,74 82.74 UYU
TENEDOR TRANS EVERY DINNER (1/18)
87,21 87,21 87.21000000000001 UYU
TENEDOR EVERY DINNER 15.24cm (1/24)
47,32 47,32 47.32 UYU